fbpx

Cót Két

Blog chia sẻ tri thức

Về tác giả

Là một người thích kinh doanh và đầu tư, thích học hỏi và trải nghiệm nhiều thứ. Tôi luôn tin rằng đầu tư cho bản thân (học hỏi, trải nghiệm, rèn luyện) là cách đầu tư sinh lời nhất. Như Khổng Tử đã từng nói: “Kẻ trộm có thể vào nhà bạn lấy đi của cải vật chất, nhưng không bao giờ có thể đánh cắp được trí tuệ của bạn”. Muốn giàu thì phải đầu tư, muốn nhận lại thì trước hết cần phải cho đi. Đừng đợi đến khi có tiền mới đi đầu tư cũng như đừng đợi đến khi thành công mới quay lại giúp đỡ người khác. Đó chính là sứ mệnh và mục tiêu của Cót Két

Theme by Cót Két